Gedragscode

no_image

Deze gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur op 1 juli 2019
en geaccordeerd.

Doel

Binnen onze sportvereniging willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en
met plezier op zijn/haar eigen niveau de sport kan beoefenen, ongeacht leeftijd,
sekse, afkomst, religie, huidskleur of andere zaken die onderdeel zijn van onze
unieke identiteit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij deze vereniging, staan in
deze gedragscode regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen
willen delen. Als we zien dat een van onze leden zich niet aan deze regels houdt,
is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.
Deze gedragscode kan in de loop der tijd veranderen en zich aanpassen indien dat
nodig is. Omdat deze gedragscode voor alle leden van belang is, leveren alle leden
daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.

Dit document is niet alleen bedoeld voor renners van de vereniging, maar ook het
bestuur, de begeleiding, vrijwilligers en iedereen buiten de vereniging die willen
weten wat ze van ons kunnen verwachten én wat wij van hun verwachten. Samen
maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de
vereniging.

Basisregels

 1. We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere renners,
  voor het bestuur, de trainers, de verzorgers, ploegleiders, vrijwilligers en
  iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 2. We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen.
  We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden,
  verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van
  onze sport mogelijk maken.
 3. We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of
  religie
 4. Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt onder geen enkele voorwaarde
  geaccepteerd.
 5. We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte. We houden
  rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf
  niet boven de geldende regels.
 6. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 7. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we
  krijgen door onze beslissingen en acties.
 8. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 9. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen
  niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 10. Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar
  eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette
  sportomgeving. Ook als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval
  bij ons.
 11. Ook in de kantine houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit
  betekent dat we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en dat
  leden onder de 18 geen alcohol drinken.
 12. Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom
  spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken
  zijn waarbij het actie ondernomen moet worden, voelen we ons allemaal
  welkom bij het bestuur.
 13. Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien
  noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 14. De communicatie van en naar trainers is helder. Indien de trainers
  verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we
  ons hieraan.
 15. We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport.
  Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik van alcohol en
  drugs niet.
 16. We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en
  capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende
  levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een
  plezierige en gezonde beoefening van de sport.
 17. Tijdens trainingen zijn we gewone verkeersdeelnemers en houden ons aan
  de geldende regels.

Betrokkenen

Naast deze algemene bepalingen vinden we het belangrijk dat elke groep die
betrokken is bij de sport, elk op zijn/haar manier kan genieten van de sport en
zich hierin kwijt kan. Om dit te waarborgen, staan onderstaand per doelgroep een
aantal aandachtspunten.

Sporters:

 • Zet jezelf altijd volledig in
 • Doe mee voor je eigen plezier en voldoening
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport

Coaches, trainers, ploegleiders:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan
 • Help iedereen (atleet, official) om hun potentieel te bereiken – respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon en complimenteer en
 • moedig ze aan met positieve en opbouwende feedback
 • Enig fysiek contact met een sporter moet passend zijn bij het moment en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
 • Wees eerlijk en sta niet toe dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.

Juryleden:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de atleten en toeschouwers boven alles.
 • Blijf consistent en onpartijdig bij het maken van besluiten.
 • Onderneem actie bij onsportief gedrag en promoot respect voor alle betrokkenen.

Organisatoren:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de atleten boven alles.
 • Voer je verantwoordelijkheden met ijver en goede zorg uit en laat zien dat je bekwaam bent om dit te doen
 • Sta niet toe dat vooroordelen, trots, commercieel belang, of belangenverstrengeling je objectiviteit en goede naam beïnvloeden.

Ouders:

 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben
 • Focus op de inzet van het kind in plaats van op het winnen of verliezen
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of verliezen.

Toeschouwers:

 • Respecteer de prestaties en inzet van alle deelnemers en betrokkenen
 • Hinder de sporters en betrokkenen niet bij het uitoefenen van hun sport
 • Sta op tegen het gebruik van geweld in elke vorm, of het nu door medetoeschouwers, coaches, ploegleiders, juryleden of sporters is.