Vrijwilligersbeleid

no_image

R en TV de Zwaluwen kent een actief en preventief aanname beleid ten aanzien van
het aannemen van vrijwilligers.


Aannamebeleid voor vrijwilligers kan bestaan uit verschillende onderdelen
waardoor R en TV de Zwaluwen een beeld krijgt van de vrijwilliger die een functie
binnen de vereniging gaat vervullen. R en TV de Zwaluwen wenst dat de sporters
binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn.

R en TV de Zwaluwen kent daarom een vrijwilligers aanname beleid met daarin de volgende stappen:

  • R en TV de Zwaluwen houdt een kennismakingsgesprek
  • Er wordt een referentiecheck gedaan.
  • Van alle vrijwilligers welke met jeugdspelers samenwerken wordt gevraagd een VOG te overleggen;
  • R en TV de Zwaluwen vraagt elke 3 jaar een nieuwe VOG te overleggen.
  • Trainers van R en TV de Zwaluwen zijn lid van de KNWU; Indien dit onverhoopt niet het geval is; zal hij/zij een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen.
  • Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • Vrijwilligers/begeleiders zijn bekend met de gedragsregels.